Hướng dẫn sử dụng web SH Campus

Hướng dẫn sử dụng website SH Campus

1. Truy cập trang quản lý Website

Trang quản lý tại địa chỉ: http://tienghan.imar.vn/quan-ly/

với tienghan.imar.vn là địa chỉ (tên miền) của website.

dang-nhap-wp1-min

Điền tên người dùng (hoặc email) và mật khẩu rồi bấm Đăng nhập.

2. Đổi thông tin cơ bản

Tất cả thông tin liên hệ cơ bản của website, có thể đổi ở

huong-dan-sh-campus0-min

2.1. Đổi thông tin đầu trang

huong-dan-sh-campus1-min

>>> Bấm vào Thông tin liên hệ

huong-dan-sh-campus2-min

Sau đó bấm Update ở bên phải

huong-dan-sh-campus3-min

2.2. Đổi thông tin Slide và Hộp (bên dưới Menu)

huong-dan-sh-campus4-min>>> Truy cập vào SH Campus Info > Slide

huong-dan-sh-campus5-min

Để đổi ảnh Slide > Di chuột vào ảnh > Bấm vào dấu X > Bấm vào Add Image để chọn ảnh mới

huong-dan-sh-campus6-min

huong-dan-sh-campus7-min

Điền liên kết vào ô Link Slide 1 để chèn liên kết vào Slide ảnh.

Để đổi tiêu đề và liên kết đặt vào các hộp

huong-dan-sh-campus8-min

Chỉ cần điền ở mục

huong-dan-sh-campus9-min

2.3. Đổi thông tin ở Dưới web

huong-dan-sh-campus10-min >>> Truy cập vào SH Campus Info > Thông tin liên hệ

(2) Điền thông Hotline 1 (Tel), Địa chỉ và Số điện thoại

huong-dan-sh-campus11-min

(1) Để đổi phần bản đồ

Truy cập vào Maps.Google.com

Điền địa chỉ, bấm Enter và bấm vào Share

Bấm tiếp vào Embed a map

Bấm vào COPY HTML

Điền vào mục Bản đồ ở Thông tin liên hệ trong SH Campus Info. Nhớ đổi lại số bên trong width và height thành 600 và 250.

huong-dan-sh-campus12-min

(3) Fanpage Facebook

Truy cập vào trang công cụ nhúng Fanpage Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/

  • Facebook Page URL: Điền fanpage
  • Width: điền 350
  • Height: điền 200

rồi bấm Get Code

huong-dan-sh-campus13-min

Sau đó bấm vào IFRAME > Sao chép đoạn mã ở Step 2 (Bỏ qua Step 1)

huong-dan-sh-campus14-min

Và dán vào Fanpage trong Thông tin liên hệ (SH Campus Info)

huong-dan-sh-campus15-min

2.4. Đổi thông tin cột phải (Bên phải trong Bài viết và Chuyên mục)

huong-dan-sh-campus16-min

Truy cập vào SH Campus Info > Hỗ trợ trực tuyến (Cột phải)

huong-dan-sh-campus17-min

Và sửa ở đây thôi.

3. Menu

Có 4 menu gồm:

  • Menu chính (bên dưới Logo) – Menu 1 (Menu chính)
  • Menu khóa học (bên dưới Menu chính) – DM-Khoahoc
  • Menu danh mục khóa học (bên phải, trong phần Bài viết và Chuyên mục) – DM-Khoahoc
  • Menu ở trang Giới thiệu – Menu-Page-GT

Cả 3 Menu này đều sửa ở Giao diện > Menu > Chọn tên Menu tương ứng và sửa.

Phần in đậm phía trên là tên tương ứng các Menu.

Tư vấn miễn phí (24/7) 0907.859.599